כל הפוסטים בדיני מכרזים

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל טעות בתוקף ערבות בנקאית

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל טעות בתוקף ערבות בנקאית

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, פגם בערבות בנקאית מוביל, למעט במקרים חריגים ויוצאי דופן, לפסילת ההצעה: "כלל הוא, כך נקבע,

קרא עוד ←
דיני מכרזים – המועד לתקיפת תנאי במכרז

דיני מכרזים – המועד לתקיפת תנאי במכרז

לעיתים כוללים מסמכי מכרז תנאים אשר מפלים לרעה בין מציעים פוטנציאליים שונים או תנאים המעניקים יתרון מובנה למציעים מסוימים. ישנם

קרא עוד ←
דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל סימון מעטפת ההצעה

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל סימון מעטפת ההצעה

ישנם מכרזים שבהם קובעת ועדת המכרזים כי אין לבצע סימונים על גבי מעטפת המכרז. אחת ההצדקות לדרישה זו היא למנוע

קרא עוד ←
דחיית עתירה לביטול מכרז בשל שיהוי בהגשתה

דחיית עתירה לביטול מכרז בשל שיהוי בהגשתה

מהו שיהוי? בית המשפט רשאי לדחות עתירה מינהלית, גם במקרה שבו נימוקיה מוצדקים, במקרה שבו הגשת העתירה לוקה בשיהוי. על-פי

קרא עוד ←
דיני מכרזים – השתתפות ב"סיור קבלנים" או "מפגש מציעים"

דיני מכרזים – השתתפות ב"סיור קבלנים" או "מפגש מציעים"

מכרזים ציבוריים רבים כוללים סעיף המחייב את המציעים במכרז להשתתף בישיבה מקדמית הנקראת לעיתים בשם "סיור קבלנים" או בשם "מפגש מציעים". ההשתתפות

קרא עוד ←
החובה של רשויות ציבוריות לפרסם נהלים פנימיים

החובה של רשויות ציבוריות לפרסם נהלים פנימיים

לכל רשות ציבורית (משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, רשות מקומית וכד') סמכות לקבל החלטות שמשפיעות על החיים של אחד מאתנו באופן ישיר.

קרא עוד ←
דיני מכרזים-חובתה של עיריה לדון בהצעה יחידה

דיני מכרזים-חובתה של עיריה לדון בהצעה יחידה

האם רשאית רשות מקומית לבטל מכרז רק בשל הגשתה של הצעה יחידה? תקנה 22(ו) לתקנות העיריות קובעת כי "לא תמליץ הועדה,

קרא עוד ←
דיני מכרזים – ביטול תנאי נסתר (מחיר רצפה) במכרז

דיני מכרזים – ביטול תנאי נסתר (מחיר רצפה) במכרז

החלטת בית המשפט העליון בדבר קיומו של "מחיר רצפה" נסתר במכרז מכרז הוא מסגרת פורמלית שבה מוזמנים גופים שונים להתחרות

קרא עוד ←
דיני מכרזים – החובה לגלות דיונים פנימיים לפי חוק חופש המידע

דיני מכרזים – החובה לגלות דיונים פנימיים לפי חוק חופש המידע

ישנם מקרים רבים שבהם רשויות ציבוריות מסרבות לגלות פרוטוקולים של דיונים פנימיים בטענה כי על פי חוק חופש המידע מדובר

קרא עוד ←
דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל צירוף ערבות בנקאית שבה תקופת פרעון קצרה מהדרוש

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל צירוף ערבות בנקאית שבה תקופת פרעון קצרה מהדרוש

כללי – פסילת הצעה בשל צירוף ערבות מיטיבה במאמר "פסילת הצעה במכרז בשל צירוף ערבות בנקאית ובה תאריך ארוך מהדרוש"

קרא עוד ←