ארכיון של: אוגוסט 2015

הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון

הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון

הסכם לחלוקת עיזבון הוא הסכם שבו מסדירים ביניהם היורשים של המנוח את חלוקת רכושו. הסכם לחלוקת עיזבון עשוי להיכרת גם

קרא עוד ←
דיני מכרזים – המועד לתקיפת תנאי במכרז

דיני מכרזים – המועד לתקיפת תנאי במכרז

לעיתים כוללים מסמכי מכרז תנאים אשר מפלים לרעה בין מציעים פוטנציאליים שונים או תנאים המעניקים יתרון מובנה למציעים מסוימים. ישנם

קרא עוד ←
זכות יוצרים בצילומי אירוע משפחתי

זכות יוצרים בצילומי אירוע משפחתי

סעיף 33(1) לחוק זכות יוצרים יוצר עיקרון כללי שלפיו "היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה". כאשר

קרא עוד ←
צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009 ("צו נאמן")

צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009 ("צו נאמן")

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41(ג), 52(ג) ו-108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,

קרא עוד ←
דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל סימון מעטפת ההצעה

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל סימון מעטפת ההצעה

ישנם מכרזים שבהם קובעת ועדת המכרזים כי אין לבצע סימונים על גבי מעטפת המכרז. אחת ההצדקות לדרישה זו היא למנוע

קרא עוד ←
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע-2010

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע-2010

אזהרה: המידע המובא בדף זה עלול להיות לא מעודכן ועל כן אין להסתמך עליו לכל מטרה שהיא. הנוסח המחייב והקובע

קרא עוד ←
זכות יוצרים בצילום טכני וצילום סטודיו

זכות יוצרים בצילום טכני וצילום סטודיו

היצירות המוגנות בחוק זכות יוצרים סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה, בין היתר, על "יצירה מקורית שהיא יצירה

קרא עוד ←
זכות יוצרים בצילום תיעודי (דוקומנטרי)

זכות יוצרים בצילום תיעודי (דוקומנטרי)

היצירות המוגנות בחוק זכות יוצרים סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה, בין היתר, על "יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית,

קרא עוד ←
המעמד המחייב של תקנון חברה

המעמד המחייב של תקנון חברה

תקנון חברה הוא חוזה בין בעלי המניות לבין עצמם ובין כל אחד מהם לבין החברה (סעיף 17(א) לחוק החברות התשנ"ט-1999;

קרא עוד ←