כל הפוסטים של יריב דן, עורכי דין

עדכון קובץ נהלי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין [אפריל 2021]

עדכון קובץ נהלי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין [אפריל 2021]

להלן הנהלים שעודכנו: 1.1.31 העברת מקרקעין במישרין מהבעלים ליורשיו של רוכש. 1.2.1.3  [ס"ק ב.(1)] רישום הסכם שיתוף. 2.2.24 העברת מקרקעין

קרא עוד ←
פורסם נוהל "רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש"

פורסם נוהל "רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש"

רשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים פרסמה הוראות נוהל המסדירות את אופן רישום פעולת ההורשה במקרה שבו מבוקש לרשום

קרא עוד ←
פורסם תזכיר לחוק החברות: מחיקה מינהלית של חברות לא פעילות

פורסם תזכיר לחוק החברות: מחיקה מינהלית של חברות לא פעילות

צעד חשוב נוסף בדרך לניקוי מרשם החברות מחברות רשומות שאינן פעילות: משרד המשפטים פרסם ביום 15.4.2018 תזכיר בשם "חוק החברות

קרא עוד ←
הערת "מס רכישה מקדמה"

הערת "מס רכישה מקדמה"

בתאריך 29.12.2016 תוקן סעיף 16(ז) לחוק מיסוי מקרקעין, באופן שנקבע כי ניתן לבצע רישום עסקת מכר או חכירה על אף

קרא עוד ←
עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2017 [21/1/2018]

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2017 [21/1/2018]

מדרגות מס הרכישה מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לשיעור עליית המדד. בהתאם להודעה שפורסמה על ידי רשות המיסים, בעקבות עליית המדד

קרא עוד ←
תשלום מס שבח מופחת בידי מוכר מרובה דירות עבור דירות ישנות (חישוב לינארי)

תשלום מס שבח מופחת בידי מוכר מרובה דירות עבור דירות ישנות (חישוב לינארי)

בשנת 2013 בוצע תיקון נרחב בחוק מיסוי מקרקעין, במסגרתו בוטלו פטורים שונים מתשלום מס שנהגו במשך שנים. תיקונים נרחבים אלו

קרא עוד ←
הסכמי אופציה ייחודית במקרקעין

הסכמי אופציה ייחודית במקרקעין

הסכם אופציה הוא חוזה בין מספר צדדים שמקנה למקבל/רוכש האופציה זכות לרכוש נכס מקרקעין תמורת מחיר קבוע מראש (מחיר הרכישה)

קרא עוד ←
הפחתת הוצאות ממס שבח בעת מכירת דירה

הפחתת הוצאות ממס שבח בעת מכירת דירה

חוק מיסוי מקרקעין מאפשר למוכר לנכות (להפחית) את סכום מס השבח שהוא נדרש לשלם בעת מכירת דירה. עד לשנת 2005

קרא עוד ←
רישום "הערת מקדמה" בעת רכישת דירה

רישום "הערת מקדמה" בעת רכישת דירה

בהתאם לסעיף 16 לחוק מיסוי מקרקעין, תוקפה של עסקת מכר במקרקעין החייבת במס מותנה בתשלום המס, או בכך שהוגשו לרשות

קרא עוד ←