ארכיון של: יולי 2015

דחיית עתירה לביטול מכרז בשל שיהוי בהגשתה

דחיית עתירה לביטול מכרז בשל שיהוי בהגשתה

מהו שיהוי? בית המשפט רשאי לדחות עתירה מינהלית, גם במקרה שבו נימוקיה מוצדקים, במקרה שבו הגשת העתירה לוקה בשיהוי. על-פי

קרא עוד ←
ביטול צוואה בשל "השפעה בלתי הוגנת"

ביטול צוואה בשל "השפעה בלתי הוגנת"

מהי "השפעה בלתי הוגנת"? סעיף 30 לחוק הירושה מונה חמש עילות לבטלותה של הצוואה, וביניהן העילה של השפעה בלתי הוגנת.

קרא עוד ←
מי בעל זכות יוצרים בצילום – הצלם או המצולם?

מי בעל זכות יוצרים בצילום – הצלם או המצולם?

סעיף 33(1) לחוק זכות יוצרים, שכותרתו "הבעלים הראשון של זכות היוצרים" קובע כי "היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של

קרא עוד ←
אחריות מנהל חברה להפרת זכות יוצרים

אחריות מנהל חברה להפרת זכות יוצרים

אחריות אישית של מנהל בחברה להפרת זכות יוצרים – כללי תביעה בשל הפרת זכות יוצרים או זכות מוסרית הינה תביעה

קרא עוד ←
טופס 8 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס- 1999 – הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום

טופס 8 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס- 1999 – הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום

טופס 8 לתקנות החברות (דיווח, פרטי רישום וטפסים) התש"ס- 1999 – הודעה בדבר ביטול הון המניות הרשום

קרא עוד ←
הנחיות רשם החברות לביטול הון מניות

הנחיות רשם החברות לביטול הון מניות

הסבר כללי על ההליך הון החברה והרכבו נקבע בתקנון החברה. ככל שהחברה מבקשת לשנות את הרכב ההון עליה להגיש בקשה

קרא עוד ←
חוזר מס הכנסה 10/2001, "השפעת חוק החברות החדש על דיני המס" – השלכות מס בעת רכישת מניות החברה על ידה

חוזר מס הכנסה 10/2001, "השפעת חוק החברות החדש על דיני המס" – השלכות מס בעת רכישת מניות החברה על ידה

ביטול מניות רדומות חוזר מס הכנסה 10/2001 – מקצועית, משפטית   השפעת חוק החברות החדש על דיני המס   1.  

קרא עוד ←
ביטול מניות רדומות

ביטול מניות רדומות

מהי מניה רדומה? רכישה עצמית של מניות (stock repurchase) היא פעולה שבמסגרתה חברה רוכשת את מניותיה מבעלי מניות. בישראל, פעולה זו

קרא עוד ←
דיני מכרזים – השתתפות ב"סיור קבלנים" או "מפגש מציעים"

דיני מכרזים – השתתפות ב"סיור קבלנים" או "מפגש מציעים"

מכרזים ציבוריים רבים כוללים סעיף המחייב את המציעים במכרז להשתתף בישיבה מקדמית הנקראת לעיתים בשם "סיור קבלנים" או בשם "מפגש מציעים". ההשתתפות

קרא עוד ←
תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר

אחת ממכות המדינה בישראל, המוכרת לבעלי דירות רבים, הינה סיטואציה שבה שוכר מפסיק לשלם דמי שכירות או מסרב לפנות את

קרא עוד ←