כל הפוסטים בליטיגציה אזרחית מסחרית

האם ניתן לעקל ערבות בנקאית שהוצאה לטובת צד שלישי?

האם ניתן לעקל ערבות בנקאית שהוצאה לטובת צד שלישי?

בנק של חייב הוציא לבקשתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת צד שלישי למטרה מסוימת (לדוגמה, לשם הבטחת ביצוע התחייבויות חוזיות של

קרא עוד ←