כל הפוסטים בביטול מכרז

דיני מכרזים – ביטול מכרז והענקת פטור מחובת מכרז לאחר פתיחת ההצעות

דיני מכרזים – ביטול מכרז והענקת פטור מחובת מכרז לאחר פתיחת ההצעות

תקנה 4(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, קובעת מקרים שבהם התקשרות של גוף ציבורי בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע

קרא עוד ←