ליטיגציה (ייצוג בבתי המשפט) מסחרית ואזרחית

ליטיגציה (ייצוג בבתי משפט) אזרחית

למשרד עורכי דין יריב דן נסיון רב ומכוח בייצוג והופעה בבתי משפט (ליטיגציה) בכל הערכאות, ייצוג והופעה במוסדות בוררות ישראליות ובינלאומיות, וייצוג והופעה בפני גופים שיפוטיים-שלטוניים (כגון וועדות ערר).

תחומי ליטיגציה עיקריים בהם עוסק המשרד הם:

ליטיגציה בתחום המשפט מסחרי והאזרחי:

• תביעות כספיות אזרחיות, לרבות תביעות הנוגעות להפרה של הסכמים מסחריים ודרישות לפיצוי;
• ליטיגציה בהליכים דחופים למתן צווים זמניים: צווי מניעה, עיקולים, כינוס נכסים ועוד;
• ליטיגציה בהליכים משפטיים בתחום תאגידים וניירות ערך, לרבות תביעות בין בעלי מניות ושותפים לבין
עצמם, תביעות בין בעלי מניות ושותפים לבין חברות ושותפויות, ותביעות בין תאגידים;
• ליטיגציה תביעות נזיקין וביטוח, לרבות בתביעות בגין רשלנות מקצועית, תביעות בגין נזקי רכוש, ותביעות
כנגד חברות ביטוח;
• לטיגציה בתחום קניין רוחני ועוולות מסחריות, לרבות בהליכים משפטיים הנוגעים להפרת
זכויות יוצרים, הפרת סימני מסחר, הפרת פטנטים, עוולות מסחריות ועשיית עושר ולא במשפט;
• הליכים משפטיים בתחום חוזה קבלנות, לרבות תביעות בין מזמיני עבודה לבין קבלנים, תביעות
בין קבלנים לבין עצמם, תביעות בין מזמיני עבודה וקבלנים לבין מתכננים ויועצים מקצועיים ותביעות
בין רוכשי דירות לקבלנים בנושאי ליקויי בניה (ראה עוד);
• ליטיגציה ותביעות בתחום המקרקעין, לרבות תביכות לסילוק יד וסילוק פולשים, תביעות
הנוגעות לזכויות במקרקעין, עסקאות נוגדות, הפרת הסכמים וכיוצא באלו;
• הליכים משפטיים בתחומים משפט ימי ודיני נמלים, לרבות תביעות הנוגעות להפרת חוזי הובלה
ימיים, תביעות בגין נזק למטען, תביעות לקבלת פיצוי מחברת נמלי ישראל, נמל חיפה ונמל אשדוד
וייצוג בבוררויות בתחום המשפט הימי בפני גפט"א (GAFTA) (ראה עוד);
• הליכים משפטיים בתחום הבנקאות;
• ליטיגציה בתחום ההגבלים העסקיים, לרבות בפני הממונה על הגבלים עסקיים ובית הדין
להגבלים עסקיים;
• הליכים משפטיים בתחום החוזים האחידים, לרבות בפני בית הדין לחוזים אחידים;
• ליטיגציה למעסיקים ועובדים בכירים בהליכים משפטיים בבתי הדין לעבודה בכל הערכאות, לרבות בנוגע
להפרת חוזי עבודה, תניות אי- תחרות ושמירה על סודיות, תשלומי חובה, תכניות אופציות ועוד.
• הליכים הנוגעים לירושות, צוואות ועזבונות, לרבות הליכים בפני רשם הירושות והליכים משפטיים
בבתי המשפט.

ליטיגציה בתחומים משפט מינהלי ודיני מכרזים:

• ליטיגציה בעתירות ובקשות למתן צווי ביניים בבית המשפט הגבוה לצדק (בג"צ);
• עתירות מינהליות, לרבות בתחומי המכרזים, רישיונות, תכנון ובניה וכיוצא באלו;
• עררים;
• שימועים מינהליים בפני רשויות שונות;

אם אתם זקוקים לייעוץ משפטי בתביעה או הליך משפטי אחר, ליטיגציה, אך אינכם בטוחים לאיזה תחום משתייך המקרה שלכם, צרו עמנו קשר ונשמח לעזור.

בעל חניון פתוח אינו אחראי לפצות בעל רכב בשל גניבת חפצים מהרכב

נקבע: לא ניתן לראות בבעל חניון פתוח כ"מחזיק" בנכס ולכן בעל החניון אינו חב כלפי בעל הרכב בחובת שמירה ואינו

מה דינו של חוזה למכירת מקרקעין, שהוצג למראית עין כהסכם מתנה לשם העלמת מס?

בית המשפט: אין עוררין כי הסכם המתנה שנערך למראית עין הינו בטל. אולם, מה מעמדו של החוזה האמיתי שנכרת בין

בית המשפט המחוזי מרכז דחה בקשה לאישור תביעה ייצוגית נגד חברות הובלה בטענה להפרה של חוק אויר נקי

בית המשפט קיבל את טענות לקוחת משרדנו והורה על בסיסן על מחיקת הבקשה לאישור התביעה כייצוגית אף כנגד המשיבות האחרות