מקרקעין ונדל"ן

האם כספים שהועברו לבני זוג על ידי הורי הגבר לרכישת בית הם הלוואה או מתנה?

בית המשפט לענייני משפחה בתל אביב מאבחן מתי כספי שניתנו לבני זוג לצורך רכישת בית מגורים ייחשבו כמתנה ומתי ייחשבו

קרא עוד ←

מה דינו של חוזה למכירת מקרקעין, שהוצג למראית עין כהסכם מתנה לשם העלמת מס?

בית המשפט: אין עוררין כי הסכם המתנה שנערך למראית עין הינו בטל. אולם, מה מעמדו של החוזה האמיתי שנכרת בין

קרא עוד ←

בית המשפט המחוזי הורה על ביטול עסקת מתנה בדירת מגורים שהושלמה ברישום בשל העדר גמירות דעת

נפסק: לשם הוכחת גמירות דעת בעסקת מתנה יש להוכיח "הבנה מלאה" של נותן המתנה. בנסיבות העניין הוכח כי התובעת סברה

קרא עוד ←

בית המשפט המחוזי הורה על אכיפת הסכם למכירת דירת מגורים למרות שטיוטת ההסכם לא נחתמה על ידי הצדדים

תמצית עובדות המקרה הנתבעים, זוג נשוי, הם בעלי זכויות החכירה מרשות מקרקעי ישראל של דירת מגורים בתל-אביב. לקראת סוף שנת

קרא עוד ←

פורסם נוהל "רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש"

רשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים פרסמה הוראות נוהל המסדירות את אופן רישום פעולת ההורשה במקרה שבו מבוקש לרשום

קרא עוד ←

חוזר מיסוי מקרקעין 2/2019: מס הרכישה ברכישת דירת מגורים כתחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שטרם הסתיימה

ג' אייר, תשע"ט 08 מאי 2019 תוכן עניינים כללי 2 המצב החוקי עובר לתיקון מספר 93 לחוק 3 מצב משפטי

קרא עוד ←

הערת "מס רכישה מקדמה"

בתאריך 29.12.2016 תוקן סעיף 16(ז) לחוק מיסוי מקרקעין, באופן שנקבע כי ניתן לבצע רישום עסקת מכר או חכירה על אף

קרא עוד ←

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2017 [21/1/2018]

מדרגות מס הרכישה מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לשיעור עליית המדד. בהתאם להודעה שפורסמה על ידי רשות המיסים, בעקבות עליית המדד

קרא עוד ←

תשלום מס שבח מופחת בידי מוכר מרובה דירות עבור דירות ישנות (חישוב לינארי)

בשנת 2013 בוצע תיקון נרחב בחוק מיסוי מקרקעין, במסגרתו בוטלו פטורים שונים מתשלום מס שנהגו במשך שנים. תיקונים נרחבים אלו

קרא עוד ←

הסכמי אופציה ייחודית במקרקעין

הסכם אופציה הוא חוזה בין מספר צדדים שמקנה למקבל/רוכש האופציה זכות לרכוש נכס מקרקעין תמורת מחיר קבוע מראש (מחיר הרכישה)

קרא עוד ←