כל הפוסטים בערבות בנקאית

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל צירוף ערבות בנקאית שבה תקופת פרעון קצרה מהדרוש

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל צירוף ערבות בנקאית שבה תקופת פרעון קצרה מהדרוש

כללי – פסילת הצעה בשל צירוף ערבות מיטיבה במאמר "פסילת הצעה במכרז בשל צירוף ערבות בנקאית ובה תאריך ארוך מהדרוש"

קרא עוד ←
דיני מכרזים – פסילת הצעה במכרז בשל צירוף ערבות בנקאית ובה תאריך ארוך מהדרוש

דיני מכרזים – פסילת הצעה במכרז בשל צירוף ערבות בנקאית ובה תאריך ארוך מהדרוש

כללי – ערבות מיטיבה כעילה לפסילת הצעה במכרז אחד מהתנאים המקדמיים הנדרשים כמעט בכל מכרז הינו דרישה לצרף להצעה ערבות

קרא עוד ←
דיני מכרזים – פסילת הצעה במכרז בשל פגם בערבות בנקאית

דיני מכרזים – פסילת הצעה במכרז בשל פגם בערבות בנקאית

עקרון פסילת הצעה במכרז בשל פגם בערבות בנקאית מכרז ציבורי הינו הליך שבו מוזמנים מציעים שונים להתחרות ביניהם ולהגיש לעורך

קרא עוד ←
דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל טעות בתקופת הערבות הבנקאית

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל טעות בתקופת הערבות הבנקאית

מכרז הוא מסגרת פורמלית שבה מוזמנים גופים שונים להתחרות ביניהם ולהגיש למפרסם המכרז הצעות אשר לאחר מכן נבחנות זו כנגד.

קרא עוד ←