כל הפוסטים בדיני נמלים

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע-2010

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע-2010

אזהרה: המידע המובא בדף זה עלול להיות לא מעודכן ועל כן אין להסתמך עליו לכל מטרה שהיא. הנוסח המחייב והקובע

קרא עוד ←