כל הפוסטים במידע משפטי

צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009 ("צו נאמן")

צו בתי המשפט (סוגי החלטות שלא תינתן בהן רשות ערעור), תשס"ט-2009 ("צו נאמן")

בתוקף סמכותי לפי סעיפים 41(ג), 52(ג) ו-108 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984, ובאישור ועדת החוקה חוק ומשפט של הכנסת,

קרא עוד ←
צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע-2010

צו פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (שירותי נמל), תש"ע-2010

אזהרה: המידע המובא בדף זה עלול להיות לא מעודכן ועל כן אין להסתמך עליו לכל מטרה שהיא. הנוסח המחייב והקובע

קרא עוד ←