כל הפוסטים במאמרים

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל סימון מעטפת ההצעה

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל סימון מעטפת ההצעה

ישנם מכרזים שבהם קובעת ועדת המכרזים כי אין לבצע סימונים על גבי מעטפת המכרז. אחת ההצדקות לדרישה זו היא למנוע

קרא עוד ←
זכות יוצרים בצילום טכני וצילום סטודיו

זכות יוצרים בצילום טכני וצילום סטודיו

היצירות המוגנות בחוק זכות יוצרים סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה, בין היתר, על "יצירה מקורית שהיא יצירה

קרא עוד ←
זכות יוצרים בצילום תיעודי (דוקומנטרי)

זכות יוצרים בצילום תיעודי (דוקומנטרי)

היצירות המוגנות בחוק זכות יוצרים סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה, בין היתר, על "יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית,

קרא עוד ←
המעמד המחייב של תקנון חברה

המעמד המחייב של תקנון חברה

תקנון חברה הוא חוזה בין בעלי המניות לבין עצמם ובין כל אחד מהם לבין החברה (סעיף 17(א) לחוק החברות התשנ"ט-1999;

קרא עוד ←
לשון הרע – אמות המידה הכלליות לבחינה אם ביטוי מהווה "לשון הרע"

לשון הרע – אמות המידה הכלליות לבחינה אם ביטוי מהווה "לשון הרע"

מהי עוולת לשון הרע? על פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, "לשון הרע" היא ביטוי על אדם (כולל

קרא עוד ←
האם ניתן לעקל ערבות בנקאית שהוצאה לטובת צד שלישי?

האם ניתן לעקל ערבות בנקאית שהוצאה לטובת צד שלישי?

בנק של חייב הוציא לבקשתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת צד שלישי למטרה מסוימת (לדוגמה, לשם הבטחת ביצוע התחייבויות חוזיות של

קרא עוד ←
דחיית עתירה לביטול מכרז בשל שיהוי בהגשתה

דחיית עתירה לביטול מכרז בשל שיהוי בהגשתה

מהו שיהוי? בית המשפט רשאי לדחות עתירה מינהלית, גם במקרה שבו נימוקיה מוצדקים, במקרה שבו הגשת העתירה לוקה בשיהוי. על-פי

קרא עוד ←
ביטול צוואה בשל "השפעה בלתי הוגנת"

ביטול צוואה בשל "השפעה בלתי הוגנת"

מהי "השפעה בלתי הוגנת"? סעיף 30 לחוק הירושה מונה חמש עילות לבטלותה של הצוואה, וביניהן העילה של השפעה בלתי הוגנת.

קרא עוד ←
מי בעל זכות יוצרים בצילום – הצלם או המצולם?

מי בעל זכות יוצרים בצילום – הצלם או המצולם?

סעיף 33(1) לחוק זכות יוצרים, שכותרתו "הבעלים הראשון של זכות היוצרים" קובע כי "היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של

קרא עוד ←
אחריות מנהל חברה להפרת זכות יוצרים

אחריות מנהל חברה להפרת זכות יוצרים

אחריות אישית של מנהל בחברה להפרת זכות יוצרים – כללי תביעה בשל הפרת זכות יוצרים או זכות מוסרית הינה תביעה

קרא עוד ←