כל הפוסטים במקרקעין ונדל"ן

הערת "מס רכישה מקדמה"

הערת "מס רכישה מקדמה"

בתאריך 29.12.2016 תוקן סעיף 16(ז) לחוק מיסוי מקרקעין, באופן שנקבע כי ניתן לבצע רישום עסקת מכר או חכירה על אף

קרא עוד ←
עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2017 [21/1/2018]

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2017 [21/1/2018]

מדרגות מס הרכישה מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לשיעור עליית המדד. בהתאם להודעה שפורסמה על ידי רשות המיסים, בעקבות עליית המדד

קרא עוד ←
תשלום מס שבח מופחת בידי מוכר מרובה דירות עבור דירות ישנות (חישוב לינארי)

תשלום מס שבח מופחת בידי מוכר מרובה דירות עבור דירות ישנות (חישוב לינארי)

בשנת 2013 בוצע תיקון נרחב בחוק מיסוי מקרקעין, במסגרתו בוטלו פטורים שונים מתשלום מס שנהגו במשך שנים. תיקונים נרחבים אלו

קרא עוד ←
הסכמי אופציה ייחודית במקרקעין

הסכמי אופציה ייחודית במקרקעין

הסכם אופציה הוא חוזה בין מספר צדדים שמקנה למקבל/רוכש האופציה זכות לרכוש נכס מקרקעין תמורת מחיר קבוע מראש (מחיר הרכישה)

קרא עוד ←
הפחתת הוצאות ממס שבח בעת מכירת דירה

הפחתת הוצאות ממס שבח בעת מכירת דירה

חוק מיסוי מקרקעין מאפשר למוכר לנכות (להפחית) את סכום מס השבח שהוא נדרש לשלם בעת מכירת דירה. עד לשנת 2005

קרא עוד ←
פירוק שיתוף במקרקעין באמצעות רישום בית משותף

פירוק שיתוף במקרקעין באמצעות רישום בית משותף

הזכות לתבוע פירוק שיתוף במקרקעין סעיף 37 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 מורה כי: "כל שותף במקרקעין זכאי בכל עת

קרא עוד ←
תביעה לפינוי מושכר

תביעה לפינוי מושכר

אחת ממכות המדינה בישראל, המוכרת לבעלי דירות רבים, הינה סיטואציה שבה שוכר מפסיק לשלם דמי שכירות או מסרב לפנות את

קרא עוד ←
מושגי יסוד במקרקעין

מושגי יסוד במקרקעין

"מקרקעין" – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה. "מקרקעין

קרא עוד ←
פטור ממס שבח ומס רכישה בהעברה של דירה במתנה בין קרובי משפחה

פטור ממס שבח ומס רכישה בהעברה של דירה במתנה בין קרובי משפחה

בחודש יולי 2013 בוצעו תיקונים שונים בחקיקה בנושא מיסוי מקרקעין, וביניהם תיקונים מהותיים בחקיקה הנוגעת העברות של דירות מגורים ללא

קרא עוד ←