כל הפוסטים בדיני מכרזים

דיני מכרזים – פסילת הצעה במכרז בשל צירוף ערבות בנקאית ובה תאריך ארוך מהדרוש

דיני מכרזים – פסילת הצעה במכרז בשל צירוף ערבות בנקאית ובה תאריך ארוך מהדרוש

כללי – ערבות מיטיבה כעילה לפסילת הצעה במכרז אחד מהתנאים המקדמיים הנדרשים כמעט בכל מכרז הינו דרישה לצרף להצעה ערבות

קרא עוד ←
דיני מכרזים – תנאי סף במכרז

דיני מכרזים – תנאי סף במכרז

הזכות לקבוע תנאי סף במכרזים   גוף ציבורי העורך מכרז רשאי לקבוע דרישות כתנאי סף אשר רק בהתקיימם יוכל מציע

קרא עוד ←
דיני מכרזים – פסילת הצעה במכרז בשל פגם בערבות בנקאית

דיני מכרזים – פסילת הצעה במכרז בשל פגם בערבות בנקאית

עקרון פסילת הצעה במכרז בשל פגם בערבות בנקאית מכרז ציבורי הינו הליך שבו מוזמנים מציעים שונים להתחרות ביניהם ולהגיש לעורך

קרא עוד ←
דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל טעות בתקופת הערבות הבנקאית

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל טעות בתקופת הערבות הבנקאית

מכרז הוא מסגרת פורמלית שבה מוזמנים גופים שונים להתחרות ביניהם ולהגיש למפרסם המכרז הצעות אשר לאחר מכן נבחנות זו כנגד.

קרא עוד ←
דיני מכרזים – ביטול מכרז והענקת פטור מחובת מכרז לאחר פתיחת ההצעות

דיני מכרזים – ביטול מכרז והענקת פטור מחובת מכרז לאחר פתיחת ההצעות

תקנה 4(3) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993, קובעת מקרים שבהם התקשרות של גוף ציבורי בחוזה לביצוע עיסקה בטובין או במקרקעין, לביצוע

קרא עוד ←
דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל צירוף תצהיר כוזב

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל צירוף תצהיר כוזב

מכרז הוא מסגרת פורמלית שבה מוזמנים צדדים שלישיים להתחרות ביניהם ולהגיש למפרסם המכרז הצעות אשר לאחר מכן נבחנות זו כנגד.

קרא עוד ←