ארכיון של: אפריל 2021

עדכון קובץ נהלי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין [אפריל 2021]

עדכון קובץ נהלי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין [אפריל 2021]

להלן הנהלים שעודכנו: 1.1.31 העברת מקרקעין במישרין מהבעלים ליורשיו של רוכש. 1.2.1.3  [ס"ק ב.(1)] רישום הסכם שיתוף. 2.2.24 העברת מקרקעין

קרא עוד ←