ארכיון של: 2021

עדכון קובץ נהלי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין [אפריל 2021]

עדכון קובץ נהלי הרשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין [אפריל 2021]

להלן הנהלים שעודכנו: 1.1.31 העברת מקרקעין במישרין מהבעלים ליורשיו של רוכש. 1.2.1.3  [ס"ק ב.(1)] רישום הסכם שיתוף. 2.2.24 העברת מקרקעין

קרא עוד ←
פורסם נוהל "רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש"

פורסם נוהל "רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש"

רשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים פרסמה הוראות נוהל המסדירות את אופן רישום פעולת ההורשה במקרה שבו מבוקש לרשום

קרא עוד ←