ארכיון של: אוגוסט 2015

לשון הרע – אמות המידה הכלליות לבחינה אם ביטוי מהווה "לשון הרע"

לשון הרע – אמות המידה הכלליות לבחינה אם ביטוי מהווה "לשון הרע"

מהי עוולת לשון הרע? על פי חוק איסור לשון הרע, התשכ"ה – 1965, "לשון הרע" היא ביטוי על אדם (כולל

קרא עוד ←
האם ניתן לעקל ערבות בנקאית שהוצאה לטובת צד שלישי?

האם ניתן לעקל ערבות בנקאית שהוצאה לטובת צד שלישי?

בנק של חייב הוציא לבקשתו ערבות בנקאית אוטונומית לטובת צד שלישי למטרה מסוימת (לדוגמה, לשם הבטחת ביצוע התחייבויות חוזיות של

קרא עוד ←