ארכיון של: יולי 2015

מושגי יסוד במקרקעין

מושגי יסוד במקרקעין

"מקרקעין" – קרקע, כל הבנוי והנטוע עליה וכל דבר אחר המחובר אליה חיבור של קבע, זולת מחוברים הניתנים להפרדה. "מקרקעין

קרא עוד ←
החובה של רשויות ציבוריות לפרסם נהלים פנימיים

החובה של רשויות ציבוריות לפרסם נהלים פנימיים

לכל רשות ציבורית (משרד ממשלתי, חברה ממשלתית, רשות מקומית וכד') סמכות לקבל החלטות שמשפיעות על החיים של אחד מאתנו באופן ישיר.

קרא עוד ←
זכות העכבון בהסכם קבלנות

זכות העכבון בהסכם קבלנות

מהו עכבון? עכבון הוא זכות על פי דין לעכב מיטלטלין כערובה לחיוב עד שיסולק החוב (סעיף 11 לחוק המיטלטלין, תשל"א-

קרא עוד ←
סיווג הסכמי קבלנות – הסכם "פאושל", הסכם "למדידה" ו-"רג'י"

סיווג הסכמי קבלנות – הסכם "פאושל", הסכם "למדידה" ו-"רג'י"

מהם הסכם "פאושל", הסכם "למדידה" וחוזה "רג'י"? הסכם קבלנות הוא הסכם לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובד

קרא עוד ←
עיכבון מיוחד, עיכבון כללי ועיכבון הסכמי

עיכבון מיוחד, עיכבון כללי ועיכבון הסכמי

זכות העיכבון זכות העיכבון הינה זכות משפטית שבהפעלתה מעכב הנושה בידו נכס של החייב המצוי בחזקתו כבטוחה לפרעון החוב. זכות

קרא עוד ←
מדריך מהיר לרישום חברה

מדריך מהיר לרישום חברה

הקמת חברה בע"מ מעניקה יתרונות רבים בהיבט המשפטי ובהיבט החשבונאי. בהיבט, המשפטי, הקמת חברה בע"מ מעניקה יתרון לא מבוטל בשל

קרא עוד ←
דיני מכרזים-חובתה של עיריה לדון בהצעה יחידה

דיני מכרזים-חובתה של עיריה לדון בהצעה יחידה

האם רשאית רשות מקומית לבטל מכרז רק בשל הגשתה של הצעה יחידה? תקנה 22(ו) לתקנות העיריות קובעת כי "לא תמליץ הועדה,

קרא עוד ←
פטור ממס שבח ומס רכישה בהעברה של דירה במתנה בין קרובי משפחה

פטור ממס שבח ומס רכישה בהעברה של דירה במתנה בין קרובי משפחה

בחודש יולי 2013 בוצעו תיקונים שונים בחקיקה בנושא מיסוי מקרקעין, וביניהם תיקונים מהותיים בחקיקה הנוגעת העברות של דירות מגורים ללא

קרא עוד ←