ארכיון של: 2015

לשון הרע – האם ניתן לעקוף את ההגנות בחוק איסור לשון הרע באמצעות עילות מחוקים אחרים?

לשון הרע – האם ניתן לעקוף את ההגנות בחוק איסור לשון הרע באמצעות עילות מחוקים אחרים?

  חוק איסור לשון הרע מקנה למפרסם הגנות שונות מפני תביעה וזאת גם במקרים שבהם תוכן הפרסום שנעשה על ידו

קרא עוד ←
לשון הרע – הגנה לפרסומים שנעשו במסגרת הליכים משפטיים

לשון הרע – הגנה לפרסומים שנעשו במסגרת הליכים משפטיים

סעיף 13(5) לחוק איסור לשון הרע מקנה, בין היתר, הגנה לפרסומים שנעשו על ידי בעל דין, בא כוחו של בעל

קרא עוד ←
פירוק שיתוף במקרקעין באמצעות רישום בית משותף

פירוק שיתוף במקרקעין באמצעות רישום בית משותף

הזכות לתבוע פירוק שיתוף במקרקעין סעיף 37 לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 מורה כי: "כל שותף במקרקעין זכאי בכל עת

קרא עוד ←
אחריות בעל מניות ומנהל להפרה של קנין רוחני מצד חברה

אחריות בעל מניות ומנהל להפרה של קנין רוחני מצד חברה

בית המשפט המחוזי בחיפה דן לאחרונה בתביעה שהוגש כנגד חברה וכנגד מי ששימש כבעל המניות והמהנל בחברה בשל הפרה של

קרא עוד ←
שילוח בינלאומי – תביעת השבה בשל טעות בסווג טובין

שילוח בינלאומי – תביעת השבה בשל טעות בסווג טובין

בית המשפט השלום בתל אביב קיבל לאחרונה תביעה שהוגשה על ידי יבואנית כנגד אגף המכס ומע"מ להשבת כספים ששולמו על

קרא עוד ←
חברות – כינוס אסיפה מיוחדת בחברה פרטית על ידי בעלי מניות מיעוט

חברות – כינוס אסיפה מיוחדת בחברה פרטית על ידי בעלי מניות מיעוט

התנאי לכינוס אסיפה מיוחדת בחברה פרטית על ידי בעל מניות מיעוט חוק החברות מורה לדירקטוריון חברה פרטית לכנס אסיפה מיוחדת,

קרא עוד ←
דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל טעות בתוקף ערבות בנקאית

דיני מכרזים – פסילת הצעה בשל טעות בתוקף ערבות בנקאית

בהתאם לפסיקת בית המשפט העליון, פגם בערבות בנקאית מוביל, למעט במקרים חריגים ויוצאי דופן, לפסילת ההצעה: "כלל הוא, כך נקבע,

קרא עוד ←
הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון

הסכם בין יורשים לחלוקת עיזבון

הסכם לחלוקת עיזבון הוא הסכם שבו מסדירים ביניהם היורשים של המנוח את חלוקת רכושו. הסכם לחלוקת עיזבון עשוי להיכרת גם

קרא עוד ←
דיני מכרזים – המועד לתקיפת תנאי במכרז

דיני מכרזים – המועד לתקיפת תנאי במכרז

לעיתים כוללים מסמכי מכרז תנאים אשר מפלים לרעה בין מציעים פוטנציאליים שונים או תנאים המעניקים יתרון מובנה למציעים מסוימים. ישנם

קרא עוד ←