צוואות

צוואות

צוואה היא מסמך משפטי שבו מורה אדם מה ייעשה ברכושו לאחר פטירתו. לכל אזרח במדינת ישראל ישנה מעין "צוואה" שנקבעה עבורו לפני עשרות שנים על ידי אנשים שמעולם לא שאלו לדעתו. "צוואה" זו היא אותן הוראות שנקבעו על ידי חברי הכנסת בחוק הירושה משנת 1965. מטבע הדברים, חוק שנחקק בשנת 1965 אינו מתמודד בצורה הטובה ביותר עם השינויים שחלו באורח החיים שלנו בלמעלה מ-45 השנים שחלפו מאז שחוקק. בנוסף, חוק שנועד ליצור פתרון קבוע וזהה לכולם בהכרח אינו מתאים לרבים מאתנו ואינו נותן מענה מלא להעדפות, לחירויות ולהשקפות העולם של רבים מאתנו (ובמקרים רבים ההיפך הוא הנכון).

לכן, מספרם של הישראלים אשר בוחרים לזנוח את אותו פתרון קטגורי ומיושן שנקבע עבורם על ידי המחוקק לפני 45 שנה ויותר גדל והולך. ישראלים רבים מעדיפים להשפיע בעצמם על הדרך שבה ינוהל רכושם, הדרך שבה יחונכו ויטופלו ילדיהם וכן הלאה.

הניסיון הרב והידע שצברנו במשך שנים מאפשרים לנו לסייע לכל לקוח ברגישות, סבלנות והתעמקות בצרכים הייחודים של כל לקוח להכין צוואה העומדת בדרישות החוק הכתובה בצורה הברורה והטובה ביותר אשר תמנע סכסוכים בין יורשיו.


מאמרים אחרונים

לא נמצאו פוסטים