הסכמים מסחריים

משרד עורכי דין יריב דן מעניק טיפול משפטי מקצועי ומקיף ומלווה באופן שוטף חברות, שותפויות ועסקים בהתקשרויות עסקיות ומסחריות עם מזמיני עבודה, לקוחו, ספקים ונותני שירותים. השירות המקיף שלנו מתחיל בלימוד של העסקה וגורמי הסיכון הכרוכים בה, ליווי שוטף של כל שלבי המשא ומתן, עריכת ההסכם ונספחיו השונים (לרבות סיוע בהכנת נספחים טכניים ומקצועיים), וכן ליווי שוטף של הלקוח במהלך ביצוע ההסכם בכל עת שבה הוא נדרש לבחון שוב את הוראות ההסכם.

 


מאמרים

זכות העכבון בהסכם קבלנות

מהו עכבון? עכבון הוא זכות על פי דין לעכב מיטלטלין כערובה לחיוב עד שיסולק החוב (סעיף 11 לחוק המיטלטלין, תשל"א-

סיווג הסכמי קבלנות – הסכם "פאושל", הסכם "למדידה" ו-"רג'י"

מהם הסכם "פאושל", הסכם "למדידה" וחוזה "רג'י"? הסכם קבלנות הוא הסכם לעשיית מלאכה או למתן שירות בשכר כשהקבלן אינו עובד

עיכבון מיוחד, עיכבון כללי ועיכבון הסכמי

זכות העיכבון זכות העיכבון הינה זכות משפטית שבהפעלתה מעכב הנושה בידו נכס של החייב המצוי בחזקתו כבטוחה לפרעון החוב. זכות