מקרקעין ונדל"ן

משרד עורכי דין יריב דן מעניק טיפול משפטי מקצועי ומקיף ומלווה באופן שוטף לקוחות במגוון התקשרויות בנושא מקרקעין ונדל"ן, לרבות הסכמים לרכישה ומכירה של דירות מגורים, הסכמים למכירה ורכישה של מקרקעין מסחריים (מרכזים לוגיסטיים, מחסנים, משרדים מגרשים), הסכמים להקמה ובנייה של מבני תעשיה ומלאכה (מחסנים, מרכזים לוגיסטיים, וכיו"ב), הסכמי שכירות לנכסים מסחריים, הסכמי שכירות לדירות מגורים וכיוצא באלו.


מאמרים

פורסם נוהל "רישום פעולת הורשה על חלק מזכויות המוריש"

רשות לרישום והסדר זכויות מקרקעין במשרד המשפטים פרסמה הוראות נוהל המסדירות את אופן רישום פעולת ההורשה במקרה שבו מבוקש לרשום

חוזר מיסוי מקרקעין 2/2019: מס הרכישה ברכישת דירת מגורים כתחליף לדירת מגורים יחידה בקבוצת רכישה שטרם הסתיימה

ג' אייר, תשע"ט 08 מאי 2019 תוכן עניינים כללי 2 המצב החוקי עובר לתיקון מספר 93 לחוק 3 מצב משפטי

הערת "מס רכישה מקדמה"

בתאריך 29.12.2016 תוקן סעיף 16(ז) לחוק מיסוי מקרקעין, באופן שנקבע כי ניתן לבצע רישום עסקת מכר או חכירה על אף

עדכון מדרגות מס רכישה בהתאם לעליית המדד בשנת 2017 [21/1/2018]

מדרגות מס הרכישה מתעדכנות אחת לשנה בהתאם לשיעור עליית המדד. בהתאם להודעה שפורסמה על ידי רשות המיסים, בעקבות עליית המדד

תשלום מס שבח מופחת בידי מוכר מרובה דירות עבור דירות ישנות (חישוב לינארי)

בשנת 2013 בוצע תיקון נרחב בחוק מיסוי מקרקעין, במסגרתו בוטלו פטורים שונים מתשלום מס שנהגו במשך שנים. תיקונים נרחבים אלו

הסכמי אופציה ייחודית במקרקעין

הסכם אופציה הוא חוזה בין מספר צדדים שמקנה למקבל/רוכש האופציה זכות לרכוש נכס מקרקעין תמורת מחיר קבוע מראש (מחיר הרכישה)