זכות יוצרים

יריב דן, משרד עורכי דין מציע טיפול משפטי מקצועי וייצוג בתביעות העוסקות בזכויות קניין רוחני (לרבות זכויות יוצרים) ועוולות מסחריות ובהליכים לרישום זכויות קניין רוחני (לרבות רישום סימני מסחר). משרדנו מייצג בדרך קבע תובעים ונתבעים בתביעות שעניינן קניין רוחני ועוולות מסחריות, לרבות תביעות בגין הפרה נטענת של זכויות יוצרים, עשיית עושר ולא במשפט וגזל נטען של סודות מסחריים.

מהו קניין רוחני?

"קניין רוחני" (Intellectual Property, או בקיצור IP) הוא שם כללי לזכויות בנכסים שהם יציר יכולת החשיבה (Intellect) של האדם. הנכסים שבהם עוסקים דיני קניין רוחני הם, ככלל, נכסים מוחשיים, שיש להם תכונות-יסוד שונות מחפצים מוחשיים. כך, בעוד שדיני קניין רוחני "הרגילים" עוסקים בזכויות בנכסים מוחשיים כגון מקרקעין, רכב, רהיט וכיוצא באלו, עוסקים דיני קניין רוחני בזכויות בהמצאות, יצירות אומנותיות, ספרותיות, קולנועיות וכמו כן, זכויות יוצרים אחרות, מדגמים, סימני מסחר, פטנטים וכיוצא באלו.

למושג קניין רוחני מאפיינים ייחודיים המצדיקים ליתן לו הגנות מיוחדות. אחד הטעמים לכך הוא ש מדובר בנכסים אשר אין מגבלה פיזית של שימוש בו-זמנית בהם. טעם נוסף הוא שמדובר בנכסים אשר קיים קושי ממשי להגביל את השימוש בהם.

הנכסים מושא קניין רוחני כוללים, בין היתר:

• זכות יוצרים

ההגנה שניתנת לזכויותיו של מי שיצר יצירה מקורית המקובעת בצורה כלשהי. חוק זכויות יוצרים, תשס"ח-2007, מגדיר ארבעה סוגי עיקריים של יצירות הנהנות מהגנת החוק: "יצירה אמנותית" (למשל, ציור, יצירה אדריכלית, יצירת צילום ויצירת אמנות שימושית); "יצירה דרמטית" (למשל, יצירה קולנועית); "יצירה ספרותית" (למשל, יצירה המבוטאת בכתב, הרצאה ותוכנת מחשב); ו"תקליט". ההגנה הניתנת עבור זכויות יוצרים אינה מותנית ברישום של הזכות במרשם מסוים והיא חלה ממועד יצירת היצירה.

• זכויות מבצעים ומשדרים

ההגנה שניתנת לזכויותיו של אדם המבצע במשחק, בשירה, בנגינה, במחול או בדרך אחרת יצירה ספרותית, אמנותית, דרמטית או מוסיקלית ולזכויותיו של מי שמקיים שידורי רדיו או טלוויזיה.

• סימן מסחר וסימן שירות

ההגנה הניתנת לסימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין מוצר שהוא מייצר או סוחר בו, ולסימן המשמש, או מיועד לשמש, לאדם לענין השירות שהוא נותן. ההגנה על סימני מסחר באה להגן על המוניטין של עסק והאפשרות שלו לבדל את עצמו ממתחריו לצורך קידום עסקיו.

• פטנט

המצאה, בין שהיא מוצר ובין שהיא תהליך בכל תחום טכנולוגי, שהיא חדשה (כלומר, לא פורסמה בשום מקום בעולם), מועילה, ניתנת לשימוש תעשייתי ולייצור ויש בה התקדמות תעשייתית, שנרשמה במשרד רשם הפטנטים.

• מדגם

קניין רוחני בתחום העיצוב התעשייתי. מדגם הוא קוי דמות, צורה, דוגמא או קישוט שמיושמים למוצר מסוים.

• כינויי מקור וציונים גאוגרפיים.

• זכות מטפחים של זני צמחים.

מהי עוולה מסחרית?

בשנת 1999 נחקק חוק עוולות מסחריות, תשנ"ט–1999, אשר נועד למנוע תחרות מסחרית בלתי הוגנת ולקבוע בחוק התנהגויות מסחריות מסוימות אשר יחשבו כעוולות נזיקיות ויזכו את הנפגע בפיצוי (ובמקרים מסוימים אף בפיצוי עד לסך של 100,000 ש"ח ללא הוכחת נזק).

 

בהתאם לחוק, ההתנהגויות המסחריות אשר יחשבו כעוולות מסחריות כוללות:

• "גניבת עין"

עוסק הגורם לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר.

• "תיאור כוזב"

עוסק המפרסם מידע או גורם לפרסום מידע, אשר הוא יודע או שהיה עליו לדעת שהוא אינו נכון, לגבי עסק, מקצוע, נכס או שירות, שלו או של עוסק אחר.

• "התערבות לא הוגנת"

עוסק המונע או מכביד, באופן לא הוגן, על גישה של לקוחות, עובדים או סוכנים אל העסק, הנכס או השירות של עוסק אחר.

• "גזל סוד מסחרי"

נטילה, שימוש או קבלה, בנסיבות שפורטו בחוק, של מידע עסקי, מכל סוג, שאינו נחלת הרבים ושאינו ניתן לגילוי כדין בנקל על ידי אחרים, אשר סודיותו מקנה לבעליו יתרון עסקי על פני מתחריו, ובלבד שבעליו נוקט אמצעים סבירים לשמור על סודיותו.

מהי עשיית עושר ולא במשפט?

חוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 קובע כי מי שקיבל מאדם אחר שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת, חייב להשיב לו את הזכיה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה לשלם לו את שוויה.

בשנת 1998 הכיר בית המשפט העליון בזכותם של יוצרים לקבל הגנה ופיצוי מכח חוק זה גם אם הזכות המדוברת אינה מוגנת על ידי חוקי הקניין הרוחני (רע"א 5768/94 א.ש.י.ר נ' פורום אביזרים ומוצרי צריכה בע"מ, פ"ד נב(4) 289). בית המשפט העליון קבע, כי האינטרס של הפרט שלא יעתיקו עבודה יצירתית שעשה ובה השקיע מזמנו, ממרצו, ממחשבותיו, מכישוריו וממשאביו, ראוי באופן עקרוני להגנה במסגרת דיני עשיית עושר ואין מקום לשלול א-פריורית את תחולתם על אינטרס כזה רק משום שאין מדובר ב"זכות ממוסדת", לפי דיני קניין רוחני. התנאי להקמת עילה לפי חוק עשיית עושר הוא שהתעשרותו של הזוכה תהיה "שלא על פי זכות שבדין". הפיצוי הניתן מכח זה הוא השבה של ההתעשרות שצמחה למעתיק ממעשה ההפרה.

 

לפרטים ומידע נוסף אודות זכויות יוצרים או קניין רוחני צרו עמנו קשר


זכות יוצרים - מאמרים

הזכות המוסרית: חובת מזמין היצירה לתחזק את היצירה ולמנוע פגיעה בה

הזכות המוסרית: חובת מזמין היצירה לתחזק את היצירה ולמנוע פגיעה בה גופים ציבוריים ופרטיים מתקשרים לעיתים בהסכמים עם יוצרים שעניינם

זכות יוצרים בצילומי אירוע משפחתי

סעיף 33(1) לחוק זכות יוצרים יוצר עיקרון כללי שלפיו "היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של זכות היוצרים ביצירה". כאשר

זכות יוצרים בצילום טכני וצילום סטודיו

היצירות המוגנות בחוק זכות יוצרים סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה, בין היתר, על "יצירה מקורית שהיא יצירה

זכות יוצרים בצילום תיעודי (דוקומנטרי)

היצירות המוגנות בחוק זכות יוצרים סעיף 4(א) לחוק קובע כי זכות יוצרים מגנה, בין היתר, על "יצירה מקורית שהיא יצירה ספרותית,

מי בעל זכות יוצרים בצילום – הצלם או המצולם?

סעיף 33(1) לחוק זכות יוצרים, שכותרתו "הבעלים הראשון של זכות היוצרים" קובע כי "היוצר של יצירה הוא הבעלים הראשון של

אחריות מנהל חברה להפרת זכות יוצרים

אחריות אישית של מנהל בחברה להפרת זכות יוצרים – כללי תביעה בשל הפרת זכות יוצרים או זכות מוסרית הינה תביעה