קבלת תביעה נגד חברת שמירה – התקבלה תביעה שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת שמירה והמבטחת של חברת השמירה. בית המשפט קיבל את טענת משרדנו כי אירוע הגניבה ארע בשל רשלנות של חברת השמירה וחייב את חברת השמירה והמבטחת לפצות את לקוחתנו בשווי המוצרים שנגנבו, תוך דחיית טענות נגדיות של חברת השמירה בגין ביטול ההתקשרות עימה על רקע אירוע הגניבה.

התקבלה תביעה שהוגשה על ידי משרדנו כנגד חברת שמירה והמבטחת של חברת השמירה. בית המשפט קיבל את טענת משרדנו כי אירוע הגניבה ארע בשל רשלנות של חברת השמירה וחייב את חברת השמירה והמבטחת לפצות את לקוחתנו בשווי המוצרים שנגנבו, תוך דחיית טענות נגדיות של חברת השמירה בגין ביטול ההתקשרות עימה על רקע אירוע הגניבה.