עיריית רמת גן תפצה צלם בגין שימוש בתצלומים ללא מתן קרדיט

בית המשפט השלום אישר הסכם פשרה שלפיו עיריית רמת גן תפצה צלם בסך של 40,000 ש"ח בשל הפרת זכות מוסרית (שימוש בתצלומים ללא מתן קרדיט)

בין העירייה לצלם נכרת הסכם שלפיו ניתנה לעירייה רשות להשתמש בתצלומים לצורך פרויקט מסוים. רשות השימוש בתצלומים ניתנה בתנאי שלצלם יינתן קרדיט כיוצר התצלומים. לאחר מספר שנים התברר לצלם כי העירייה משתמשת בתצלומים שלא למטרה שלה נועד ההסכם המקורי בין הצדדים וללא מתן קרדיט.

בכתב התביעה שהגיש הצלם נטען, בין היתר, כי הפגיעה בזכויותיו כיוצר הינה חמורה במיוחד. כך, נטען כי חומרת הפגיעה רבה לאור העובדה שהשימושים שביצעה העירייה ללא הסכמתו וללא קרדיט היו בעלי תפוצה נרחבת. כן נטען כי הפגיעה חמורה לאור העובדה שהעירייה נתנה לצדדים שלישים רשות להשתמש בתצלומים ללא רשותו וללא קרדיט.

הזכות המוסרית הינה זכותו של צלם כי שמו ייקרא לצד יצירתו. בהסכם בין הצדדים נכללה כאמור הוראה מפורשת בדבר הגנה על הזכות המוסרית. בהתאם לחוק זכות יוצרים פגיעה בזכות המוסרית הינה עוולה המזכה את הצלם בפיצוי ללא הוכחת נזק בסך של עד 100,000 ש"ח.

הצלם ייוצג בתביעה על ידי עו"ד יריב דן.